2009/09/14

KOKON - WISZĄCY NAMIOT / HANGING TENT


schemat zaczepiania


wnętrze namiotuelementy konstrukcyjne


opis elementów
Opis autorski:
W podrozy od zawsze jedna z najważniejszych rzeczy była możliwość bezpiecznego i wygodnego schronienia na noc, możliwosc spokojnego wypoczynku podczas snu. Dla ludzi zapuszczających się w dziewicze lasy deszczowe czy rozlegle puszcze jest to szczególne wyzwanie z racji wielu niebezpieczeństw z jakimi mogą się spotkać. Mój projekt jest próbą zmierzenia się z tym problemem... wyznaczona przeze mnie reguła była prosta: jak najmniejsza powierzchnia styku z otoczeniem = izolacja od zagrożeń. Potwierdzana w zupełności przez doświadczonych podróżników. Dlatego postanowiłem wynieść miejsce snu ponad powierzchnie ziemi na bezpieczną wysokość co jest logiczne i oczywiste. W ten sposób powstał kokon - wiszący namiot, gdzie jedynym stykiem z otoczeniem jest 8mm linka. Pomimo iż początkowo docelową grupą odbiorców mieli być ludzie podróżujący po lasach deszczowych to tak naprawde odbiorcą może być każdy nawet ktoś kto przyjeżdża do miasta a nie ma gdzie spędzic nocy, wystarczy znaleźć miejsce gdzie można się podczepić... Namiot pomyślany jest tak aby był maksymalnie kompaktowy i miał jak najmniejszą masę, po złożeniu wszystkie elementy mieszczą się do pokrowca o wymiarach 45x22x16 cm który łatwo przyczepić do plecaka.

From the beginning, there was a possibility of safe and comfortable shelter during the journey. For the people venturing into virgin rainforests it is a particular challenge because of many dangers which they can find. My project is a attempt of dealing with this problem... there is a simple principle rule: the minimum area of touching the surrounding =protection from threats. It is totally confirmed by experienced travelers. That is why I decided to rise a sleeping place above the ground, out of the harm's way. In this way a cocoon-a hanging tent- arose. The only touch is an 8mm wire. Despite that, at the beginning, terminal target were supposed to be people trekking rainforests, indeed, a customer can be everybody- even a person coming to the town and having no place to spend a night in. This tent is thought to be compact and light. After taking down, all elements fit the cover 45x22x16cm, which can be easily attached to a backpack.

2009/09/13

.ORI sto.Opis autorski:

.ORI sto. Jest stołkiem zainspirowanym origami. W wyniku tej inspiracji powstał produkt o prostej lekkiej formie. Zastosowanie metody zginania i nacinania papieru pozwoliło spełnić podstawowe założenie projektowe takie jak łatwość i małe koszty produkcji, dzięki czemu może on być w prosty sposób wytwarzany masowo. Dlatego stołek skierowany jest do masowego odbiorcy w każdej postaci głównie budynki użyteczności publicznej, ale również mieszkania i domy prywatne.
.ORI sto. jest obecnie na etapie realizacji prototypu.
materiał: aluminium/polipropylen
.
.ORI sto. It is a stool inspired by origami. As a result of that arose a product of a light and simple form. Use of a bending and cutting method allowed to satisfy main design assumption: simplicity and lost manufacturing costs, by dint of that the mass production is possible. That is why this stool is aimed to a mass customer: can be used in both public institutions and private houses. Currently .ORI sto. is in a prototype realization stage.
material: aluminium/polypropylene