2014/12/21

stolik ze sklejki - prototyp / plywood coffee table - prototype


Stolik ten to wynik wykorzystania prostej struktury. Struktura powstała z połączenia ze sobą - na wcisk - powtarzalnych elementów. W zależności od rodzaju materiału ilości elementów ich kształtu i wielkości, struktura może być wykorzystywana na różne sposoby. Struktura ma możliwość składania i rozkładania w razie potrzeby. Po rozłożeniu elementy zajmują niewiele miejsca, są łatwe do przechowania i transportu. Struktura może składać się z dowolnej ilości elementów. Struktura jest lekka, stabilna i wytrzymała.

/

The table is a result of use of a simple structure. The structure is formed by merging the elements on snap. Depending on the type of material, number of elements their shape and size, structure can be used in various ways. The structure is able to unfolding and folding as necessary. After decomposition elements are easy to store and transport. Structure may be composed of any number of elements. The structure is light, stable and durable.
2014/03/18

moduł sinus / sine module

Moduł sinus

Projekt ten jest próbą stworzenia uniwersalnego elementu/modułu, który mógłby mieć szerokie zastosowanie i posłużyć jako jedna z podstawowych części przy projektowaniu innych obiektów.

Założenia:

- Projektować tak, aby ograniczyć maksymalnie ilość czynności obróbkowych/procesów technologicznych decydujących o ostatecznej formie; ważne aby te czynności były też w miarę proste i możliwe do wykonania w jak najmniej profesjonalnych warunkach

- Projektować tak, aby możliwe było również wykorzystanie materiałów z recyklingu

- Projektować tak, aby nie było odpadu; każda część użytego materiału ma się stać elementem docelowym, lub przynajmniej podobnym, ale koniecznie takim który można wykorzystać w sposób identyczny do elementu podstawowego

- Projektować tak aby koszty były minimalne


Wynik:

Jako element bazowy wykorzystana została rura. Najbardziej optymalnym kształtem okazała się sinusoida. Do wykonania użyte zostały; stary bojler, szablon z papieru, flamaster, najprostsza wycinarka plazmowa.

/

This project is an attempt to create an universal component / module, that could be widely used as a core part for designing other objects.

Main objectives:

- Reduction of maximum possible number of machining operations / technological processes used to achieve the final form

- Simplicity of technology, no sophisticated tool are required

- Usage of recycled materials

- Reduction of production waste

- Minimizing production costs


Result:

Pipe was used as a base element. The most optimal shape for this project was a sine wave. 

Tools and materials used; an old boiler, paper blueprints, marker and the simplest plasma cutter.

/

schemat / schememodele testowe / test models


moduł / module


proces / process
większa rura - gotowa do wycięcia / bigger pipe - ready to cut