2014/03/18

moduł sinus / sine module

Moduł sinus

Projekt ten jest próbą stworzenia uniwersalnego elementu/modułu, który mógłby mieć szerokie zastosowanie i posłużyć jako jedna z podstawowych części przy projektowaniu innych obiektów.

Założenia:

- Projektować tak, aby ograniczyć maksymalnie ilość czynności obróbkowych/procesów technologicznych decydujących o ostatecznej formie; ważne aby te czynności były też w miarę proste i możliwe do wykonania w jak najmniej profesjonalnych warunkach

- Projektować tak, aby możliwe było również wykorzystanie materiałów z recyklingu

- Projektować tak, aby nie było odpadu; każda część użytego materiału ma się stać elementem docelowym, lub przynajmniej podobnym, ale koniecznie takim który można wykorzystać w sposób identyczny do elementu podstawowego

- Projektować tak aby koszty były minimalne


Wynik:

Jako element bazowy wykorzystana została rura. Najbardziej optymalnym kształtem okazała się sinusoida. Do wykonania użyte zostały; stary bojler, szablon z papieru, flamaster, najprostsza wycinarka plazmowa.

/

This project is an attempt to create an universal component / module, that could be widely used as a core part for designing other objects.

Main objectives:

- Reduction of maximum possible number of machining operations / technological processes used to achieve the final form

- Simplicity of technology, no sophisticated tool are required

- Usage of recycled materials

- Reduction of production waste

- Minimizing production costs


Result:

Pipe was used as a base element. The most optimal shape for this project was a sine wave. 

Tools and materials used; an old boiler, paper blueprints, marker and the simplest plasma cutter.

/

schemat / schememodele testowe / test models


moduł / module


proces / process
większa rura - gotowa do wycięcia / bigger pipe - ready to cutBrak komentarzy:

Prześlij komentarz