2011/08/30

ORI sto - finalna wersja / ORI sto - final version

Finalna wersja stołka. Jeśli chcesz zamówić proszę o kontakt ze mną przez email. Dostępne kolory podstawowe: biały czarny szary.

The final version of the stool. If you want to order please contact me by email. Available colors: white black gray.

2011/08/17

wieża obserwacyjna Biały Grąd / observation tower Bialy Grad
Wieża obserwacyjna w punkcie widokowym Biały Grąd obok miejscowości Mścichy na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Konstrukcja stalowa, przekryta membraną. Wysokość 21m.

Observation tower at viewpoint Biały Grąd near the village Mścichy in
Biebrza National Park. The steel structure, covered with a membrane. Height 21m.